Saturday, December 4, 2010


drzewa zrzuciły szaty
i bezwstydne
w etiudzie odgrywają niemą rozpacz
a w głębi swoich łykowatych serc
cieszą się na nadchodzącą noc
wtedy
w blasku ulicznych latarni
wypuszczą swe stupalczaste cienie
zacisną je na gardłach szaleńców
i przed tak szeroko otwartą publiką
na białej ścianie
tuż ponad lamperią
wyświetlą film noir
mieszający zmysły
aż do opętania 

1 comment: